Ploter laserowy niestety jest wybredny jeśli chodzi o format wysyłanych na niego projektów. Dlatego aby proces cięcia lub grawerowania laserem przebiegał gładko i bez żadnych przeszkód, a efekt finalny był dokładnie taki, jak w zamierzeniu autora poniżej zamieszczamy wskazówki jak poprawnie przygotować plik.
Aktualnie maksymalny możliwy rozmiar obrabianego przedmiotu/materiału to 600 x 300 x 150 mm. Jednak maksymalna grubość cięcia przez laser zależy od materiału i wynosi 10 mm dla PMMA, 6 mm dla drewna oraz 20 mm dla pianek PU.
Format pliku
Preferowany format plików z projektami to CDR (Corel Draw wersja 17 lub niższa). Przyjmujemy również formaty: DWG (AutoCad R2009 lub niższa), DXF, EPS, PSD i PDF (wersja 1.5 lub niższa) ale w zależności od oprogramowania, którym są tworzone mogą wymagać dodatkowej, płatnej konwersji. Projekt musi być wykonany w skali 1:1 i być w formacie wektorowym!
Pliki przeznaczone wyłącznie do grawerowania mogą być w formacie bitmapy (JPG, PNG, BMP, PDF, itp.) ale muszą mieć na tyle wysoką rozdzielczość aby przy docelowym rozmiarze uzyskać co najmniej 300 DPI (najlepiej 500-600). Inaczej nie gwarantujemy dobrej jakości grawerunku.
Linie cięcia
Linie cięcia powinny być wykonane kolorem czerwonym (#FF0000 lub 255,0,0) o grubości włosowej (hairline). Niektóre programy nie mają grubości hairline i wtedy należy wybrać grubość 0.001mm (lub w programach typu CAD linia 0.000mm). Linie cięcia powinny także być wykonane na osobnej warstwie najlepiej opisanej jako cięcie.
W przypadku precyzyjnych projektów, gdzie dokładność wymiarów ma duże znaczenie prosimy wziąć pod uwagę, że realna grubość linii cięcia laserem wynosi około 0.05 do 0,10 mm w zależności od materiału. Warto także unikać dublujących się linii, gdyż laser będzie wtedy kilka razy ciął to samo miejsce. W efekcie krawędź cięcia będzie grubsza i bardziej przypalona, a koszt wykonania wyższy.
Linie i obiekty do grawerowania
Linie do grawerowania powinny być wykonane kolorem czarnym (#000000 lub 0,0,0) o wymaganej grubości. W programach typu CAD kolorem białym (#FFFFFF lub 255,255,255). Obiekty i elementy do grawerowania (tekst, grafika wektorowa) również powinny mieć kolor czarny. Obiekty do grawerowania powinny być umieszczone na osobnej warstwie opisanej jako grawer. Obiekty w kolorze innym niż czarny zostaną przez ploter laserowy zamienione na zbiór kropek o gęstości zależnej od koloru (dithering), co może pogorszyć jakość grawerunku.
W przypadku plików Cad (dwg, dxf) zawierających wypełnienie lub kreskowanie lepiej wyeksportować je jako pliki eps lub pdf, gdyż wypełnienia nie importują się do Corel-a z plików dwg i dxf.
Teksty (fonty)
Wszystkie fonty (czcionki) muszą być zamienione na krzywe lub w przypadku kiedy nie jest to możliwe (na przykład programy typu Office nie mają takiej opcji) do projektu trzeba koniecznie dołączyć pliki wykorzystanych fontów (ttf, otf, fon). Inaczej efekt finalny może różnić się mocno od zamierzonego, jeśli nie będziemy posiadać danego fontu i zostanie on zamieniony na inny. Posiadamy fonty standardowo dostarczane wraz z systemem Windows 7 oraz z zestawu Google Fonts. Warto zwrócić uwagę aby wykorzystany font posiadał polskie znaki diakrytyczne (ĄąĆćŃńŚś itp.), gdyż nie wszystkie potrafią je wyświetlać.
Elementy pomocnicze
Obiekty pomocnicze (obrysy, opisy, wymiary, itp.), które nie są przeznaczone do cięcia lub grawerowania i mają jedynie funkcję informacyjną muszą mieć inny kolor niż czerwony lub czarny (biały w CAD). Muszą także znajdować się na osobnej warstwie.
Opcje dodatkowe
W pewnych sytuacjach może być potrzebne cięcie lub grawerowanie z różnymi ustawieniami na tym samym materiale. Na przykład część grawerunków może być płytka, a cześć głęboka. Albo część elementów ma być wycięta całkowicie ale część tylko nacięta na pewną głębokość. W takim przypadku trzeba zastosować osobną warstwę dla każdego parametru i rozróżnić parametry kolorami:
grawer standardowy: czarny (#000000)
cięcie pełne: czerwony (#FF0000)
nacinanie lub grawer głęboki: niebieski (#0000FF)
dodatkowy parametr cięcia lub grawerowania: #336699
dodatkowy parametr cięcia lub grawerowania: #00FFFF
Grawerowanie to proces jednokolorowy, zatem wszystkie projekty muszą być czarno-białe (bez odcieni szarości lub kolorów). Pliki przeznaczone do grawerowania lub znakowania laserem Fiber MOPA przyjmujemy w formatach wektorowych (PDF, CDR, AI, EPS). Możliwe jest także grawerowania bitmapy (JPG, PNG, BMP, itp.) ale efekt finalny będzie gorszy i odbiegający od oryginału (na przykład w przypadku zdjęć lub obiektów o kolorze innym niż czarny).
Wszystkie elementy pomocnicze, które nie mają zostać wygrawerowane muszą być umieszczone na osobnej warstwie!
Wypełnienia – istotne dla lasera
Ze względu na fakt, że laser pracuje wyłącznie na wypełnieniach to pliki wektorowe muszą być odpowiednio przygotowane. Obszary i obiekty przeznaczone do grawerowania muszą składać się z wypełnienia (fill), a nie z obrysów (outline). Kolor wypełnienia nie ma znaczenia, gdyż laser nie rozróżnia kolorów, po prostu graweruje wypełnienia. Z tego powodu nie można stosować obiektów z wypełnieniem białym kolorem zamiast pustych miejsc (szybka technika często używana w nieprofesjonalnych zastosowaniach), gdyż zostaną one także wygrawerowane jako wypełnione. Najlepszym sposobem na sprawdzenia czy dana grafika jest odpowiednio przygotowana jest zaznaczenie wszystkich obiektów i zmiana koloru wypełnienia (kliknięcie lewym przyciskiem myszy na dowolnym kolorze). Jeśli po tej zmianie zmieni się tylko kolor to wszystko jest w porządku. Jeśli jednak zmienią nam się kształty, znikną pewne elementy to znaczy, że wypełnienia są źle przygotowane. Dodatkowo dwa lub więcej obiektów nie mogą nakładać się na siebie, ponieważ w miejscu nałożenia laser nie wykona wypełnienia. Pliki muszą więc być przygotowane bardzo starannie i zgodnie z zasadami profesjonalnego projektowania.
Wszystkie czcionki (fonty) muszą być zamienione na krzywe i tutaj także należy pamiętać o poprawnie przygotowanych wypełnieniach (zwłaszcza w fontach bazujących na obrysie).
Jak łatwo poprawić wypełnienia?
Czasami przy skomplikowanych projektach odpowiednie przygotowanie poprawnych wypełnień może być bardzo trudne lub czasochłonne. Dlatego podpowiadamy łatwy i szybki (choć nieco niekonwencjonalny) sposób na zrobienie tego w programie Corel Draw:
tworzymy grafikę dowolną metodą (także z białymi wypełnieniami) ale jako czarno-białą
zaznaczamy całość i konwertujemy na bitmapę (Bitmaps > Convert to Bitmap…) z DPI ustawionym na co najmniej 600 (przy małych grafikach najlepiej 1000) i zaznaczonymi opcjami „Anti-aliasing” oraz „Transparent background”
Tak uzyskaną bitmapę trasujemy jako Clipart (Bitmaps > Outline Trace > Clipart) z następującymi opcjami:
Detail: maksimum
Smoothing: 2 do max. 5
Corner smoothness: 0 do 2
Zaznaczone „Delete original image”
Zaznaczone „Remove background” i w niej opcja „Specify color:”, gdzie po kliknięciu na ikonę zakraplacza wskazujemy kolor biały na górnym (lub lewym) obrazku
Zaznaczone „Merge adjacent objects of the same color”
Zaznaczone „Remove object overlap”, które w niektórych przypadkach może być nieaktywne
Po tych zabiegach na dolnym (lub prawym) obrazku powinniśmy otrzymać identyczną grafikę ale na przeźroczystym tle (biało szare kwadraty). Jeśli tak jest to klikamy OK i gotowe.
Jeśli jednak finalna wytrasowana grafika nie wygląda tak jak powinna to zmieniamy ustawienia parametrów „Detail” oraz „Smoothing”.
Pliki niezgodne z powyższymi wytycznymi możemy poprawić na prośbę klienta ale jest to dodatkowa usługa odpłatna.
Koszt prac graficznych to 25 zł netto za każde rozpoczęte 30 minut.